Son Dakİka


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ÖNEMLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ


İş sağlığı ve güvenliğinde önemli yönetmelik değişiklikleri
Tarih: 22.12.2014
Okunma: 2628
shadow

1.  İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik  
Yönetmeliklerde meydana gelen değişiklikleri ve çalışma hayatımızda ki etkilerini incelemek istedik.
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğindeki Önemli Değişiklikler
Toplum Sağlık Merkezlerine cezai sorumluluk;  Önceki yönetmelikte cezai sorumluluklarda Toplum Sağlık Merkezleri tanımlanmamış iken yeni yönetmelikte TSM (Toplum Sağlık Merkezleri) de tanınmış olup görevini yerine getirmediği takdirde cezai işleme dahil edilmiştir.(madde 4 h bendi)
 
Çok Tehlikeli sınıfta 10'dan az çalışanı olan işyerlerinde diğer sağlık personeli bulundurma zorunluluğu;
 "On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri ayrıca diğer sağlık personeli görevlendirir." İfadesine yer vererek ondan az çalışanı olan tehlikeli işyerlerinde zorunluluk kaldırılmıştır.
İş kazası ve meslek hastalığında ihmal;  İşveren, çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanını Genel Müdürlüğe bildirmekle yetkilendirilmiş olup iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin belgelerindeki kararlara emsal oluşturulacaktır.Yani Kusuru olan iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimlerinin belgeleri sistem üzerinden iptal edilecek yada askıya alınacak anlamına gelmekte.
 
Ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri; İşverenin işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli belgesi olmayan, ancak ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecek. Böylece Bakanlığın düzenlediği eğitimlerle yardımcı iş yeri hekimlerimiz ve yardımcı iş güvenliği uzmanlarımız olacak kendi sözleşmelerini yapabilecekler . Umarız suistimal edilmez.
 
Sektörel İş Güvenliği Uzmanlığı; Sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diğer sektörlerde öncelikli olarak hangi mesleki unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının ve bunların yanında görev yapacak diğer mesleklere sahip iş güvenliği uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlendikten sonra sektörel iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorundadır. Bu maddeye göre herkes kendi sektöründe görev yapacaktır. Sektörel düzenlemenin önemi burada ön plandadır. İş Sağlığı Ve Güvenliği Federasyonu olarak bu maddeye ek olarak başka branşlardan olan uzmanların, sektörel farkındalıkta görev almasını Bakanlıkça düzenlenecek sektörel risklerin eğitimleri verilip isgkatip üzerinden görevlendirmelerin onaylanmasının önünün açılması gerektiğini düşünüyoruz.Yurtdışında yapılan İSG hizmetlerinde branş ne olursa olsun isg hizmeti verilmek  istenilen sektörde bakanlıklar özel eğitimler düzenlemekte ve bu eğitimler sonunda başarılı olanlar o sektörde hizmet vermeye başlamakta.
 
 Ceza kalemlerinde değişiklikler: Yönetmeliğin çarpıcı unsurlarından biride ceza kalemlerinde ki değişiklikler bulunmakta .Kırmız çizgileri olan OSGB sahipleri, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları işleri daha sıkı takip altına alınacağı görülmekte.
 
Yönetmelikte yapılan değişikliklerden göze çarpanlarını yazdık. Çalışma hayatımızın düzenli olması amacıyla yapılan çalışmaların, İş Sağlığı Ve Güvenliği taşlarının yerine oturtacak şekilde olmasını temenni ediyoruz.Yazı dizimizle yönetmeliklerde ki değişiklikleri yorumlamaya devam edeceğiz. Kazasız Günler dilerim.
 
İş Sağlığı Ve Güvenliği Federasyonu Genel Sekreteri
Onur SÜRÜCÜ
 

YORUMLAR

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapın !
Reklam