Son Dakİka


167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK İLO SÖZLEŞMESİ


167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK İLO SÖZLEŞMESİ
Tarih: 2.12.2014
Okunma: 2745
shadow

29 Kasım 2014  CUMARTESİ

 

Kanun No. 6571                                                                                              

Kabul Tarihi: 20/11/2014

MADDE 1 – (1) Uluslararası Çalışma Örgütünün 1988 yılında yapılan 75 inci Uluslararası Çalışma Konferansında kabul edilen “167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

İLO Sözleşmesi yürürlüğe girmiş olup aşağıda sözleşmenin maddeleri verilmiştir;


I. KAPSAM VE TANIMLAR

Madde 1

·  1. Bu Sözleşme, projenin tamamlanması için sitenin hazırlık, bir inşaat alanında herhangi bir işlem, faaliyet veya ulaşım dahil olmak üzere tüm inşaat faaliyetleri, yani bina, inşaat mühendisliği ve montaj ve söküm çalışmaları için de geçerlidir.

·  2. Bir Üye, onlar var, ilgili işçi ve işveren en temsilcisi olan kuruluşlara, danışarak, Sözleşmenin uygulanması veya bunların belirli hükümlerinin, ilgili ekonomik faaliyet veya belirli teşebbüslerin belirli dalları hariç Bu Sözleşmeyi onaylayan önemli bir doğa hangi özel sorunlar güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı muhafaza şartıyla, ortaya çıkar.

·  3. Bu Sözleşme, ulusal yasalar veya yönetmelikler tarafından belirlenen edilebilir gibi serbest meslek kişiler için de geçerlidir.

Madde 2

Bu Sözleşmenin amacı bakımından:

·  (A) vadeli inşaat kapsar:

·  Kazı ve inşaat, yapısal değişiklik, yenileme, tamir, binaların veya yapıların her türlü ve yıkım (temizlik ve boya dahil) bakım dahil (i) bina;

·  (Ii) örneğin kazı ve inşaat, yapısal değişiklik, onarım, bakım ve yıkım dahil olmak üzere mühendislik, havaalanları, rıhtım, liman, iç su yolları, barajlar, nehir ve çığ ve deniz savunma çalışmaları, yollar ve otoyollar, demiryolları, köprüler, tüneller, viyadükler ve iletişim, drenaj, kanalizasyon, su ve enerji kaynaklarının gibi hizmetlerin sağlanması ile ilgili çalışmalar;

·  (Iii) montajı ve prefabrik binalar ve yapılar yanı sıra şantiyede prefabrike elemanların imalatı sökülmesi;

·  (B) dönem şantiye bendinde tarif edilen işlemler ve işlemlerin herhangi biri (a) 'üzerinde taşınan olan herhangi bir yer anlamına gelir;

·  (C) vadeli işyeri işçi olmak ya da işleri nedeniyle gitmek ve aşağıda bendinde (e) 'de tanımlandığı gibi bir işverenin kontrolü altında olduğu için gereken tüm yerleri anlamına gelir;

·  (D) terimi işçi inşaat yapan herhangi bir kişi anlamına gelir;

·  (E) terimi işveren anlamına gelir:

·  (I) şantiyede bir veya daha fazla işçi istihdam herhangi bir fiziksel ya da tüzel kişi; ve

·  (Ii) bağlam gerektirir gibi, ana yüklenici, yüklenici veya alt yüklenici;

·  (F) terimi , yetkili kişi , spesifik işin güvenli performans için uygun eğitim ve yeterli bilgi, tecrübe ve beceri olarak yeterli niteliklere haiz bir kişi anlamına gelir. Yetkili makamlar bu kişilerin belirlenmesi için uygun kriterleri tanımlayabilir ve onlara atanacak görevleri belirleyebilir;

·  (G) terimi iskele herhangi bir geçici yapı, sabit, askıya ya da mobil ve işçi ve malzeme veya bu tür yapıya erişmek için desteklemek için kullanılır ve destekleyici parçalar tanımlanan bir "kaldırma cihazı" olmadığı anlamına gelir bendi (h) 'nda;

·  (H) terimi kaldırma cihazı yükseltilmesi veya kişi veya yükleri düşürmek için kullanılan herhangi bir sabit veya mobil cihaz anlamına gelir;

·  (I) terimi kaldırma dişli herhangi bir vites aracı veya yük cihaz veya yükün ayrılmaz bir parçasını teşkil etmeyen bir kaldırma cihaza bağlı ancak hangi vasıtasıyla mücadele.

II. GENEL HÜKÜMLER

Madde 3

işverenler ve önlemler hakkında istişare edilecektir ilgili işçilerin en fazla temsil örgütleri, bu Sözleşmenin hükümlerine işlerlik kazandırmak için alınacak.

Madde 4

Bu sözleşmeyi onaylayan her üye bu, söz konusu güvenlik ve sağlık tehlikeleri değerlendirilmesi temelinde, kabul ve Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını sağlamak kuvvet yasalar veya yönetmelikler içinde muhafaza edeceğini taahhüt eder.

Madde 5

·  1. Madde 4 uyarınca kabul edilen yasa ve yönetmelikler yukarıdaki uygulama, ya da ulusal koşullar ve uygulamaya uygun diğer uygun yöntemlerle teknik standartlar veya kodları aracılığıyla pratik uygulama sağlayabilir.

·  2. Yukarıdaki ve bu maddenin 1. fıkrasında Madde 4 efekti veren, her üye standardizasyon alanında tanınmış uluslararası kuruluşlar tarafından benimsenen ilgili standartlara göz önünde tutmalıdır.

Madde 6

Önlemler şantiyelerde güvenlik ve sağlığı için, ulusal yasalar veya yönetmelikler tarafından belirlenen edilecek düzenlemeler uyarınca işverenler ve işçiler arasındaki işbirliği, orada olduğundan emin olmak için alınacaktır.

Madde 7

Işverenler ve serbest meslek işyerinde öngörülen güvenlik ve sağlık önlemlerinin uygun bir görevi olduğunu, ulusal yasalar veya yönetmelikler talep edecektir.

Madde 8

·  İki veya daha fazla işveren bir inşaat aynı anda faaliyetlerde zaman 1. mekâna

·  (A) ana yüklenicisi veya üzerinde fiili kontrol veya genel şantiye faaliyetleri için birincil sorumluluğu ile diğer bir kişi veya vücut, sorumlu olacaktır, reçete güvenlik ve sağlık önlemlerini koordine ve bugüne kadar ulusal yasalara ve uyumlu olarak Bu tür önlemlere uyulmasını sağlamak için düzenlemeler;

·  (B) şimdiye kadar ulusal yasalar ve yönetmelikler, üzerinde fiili kontrol veya genel şantiye faaliyetleri için birincil sorumluluğu ile ana yüklenici veya başka kişi ya da gövde ile uyumlu olarak, sitede mevcut değil de, o yetkili tayin eder yetki ile yerinde bir kişi ya da vücut ve bendinde öngörüldüğü gibi, önlemler ile yaptığı adına koordinasyon ve uyum sağlamak için gerekli anlamına yukarıdaki (a);

·  (C) Her işveren kendi otoritesi altında yerleştirilen işçiler bakımından öngörülen tedbirlerin uygulanmasından sorumlu kalacaktır.

·  Işveren veya serbest meslek, ulusal yasalar veya yönetmelikler tarafından belirlenen olabilir gibi onlar, öngörülen güvenlik ve sağlık önlemlerinin uygulanmasında işbirliği görevi olacaktır tek bir şantiyede aynı anda faaliyetlerde zaman 2..

Madde 9

Bir inşaat projesinin tasarımı ve planlama ile ilgili olanlar, ulusal yasalar, yönetmelikler ve uygulamalara uygun olarak dikkate inşaat işçilerinin güvenliğini ve sağlığını alacaktır.

Madde 10

Ulusal yasalar veya işçi ekipman ve çalışma yöntemleri üzerindeki kontrolü ölçüde güvenli çalışma koşullarının sağlanması katılma hakkını ve herhangi bir işyerinde görev olacaktır ve onlar olabilir gibi kabul çalışma prosedürleri görüşlerini ifade etmek olduğunu sağlayacaktır düzenlemeler güvenliği ve sağlığını etkiler.

Madde 11

Ulusal yasalar veya işçi görev olacaktır ki sağlayacaktır düzenlemeler to-

·  (A) öngörülen güvenlik ve sağlık önlemlerinin uygulanmasında onların işveren ile mümkün olduğunca yakından işbirliği;

·  (B) kendi sağlığı ve güvenliği ve onların eylem ya da iş yerinde eksikliklerden etkilenebilir diğer kişilerin bunun için makul özen;

·  (C) kullanım olanakları kendi emrine ve kendi koruma veya başkalarının korunması için sağlanan bir şey kötüye;

·  (D) derhal onların hemen amirine ve işçi güvenliği biri var temsilcisi, bir risk teşkil inanıyorum herhangi bir durum, hangi düzgün kendileri ile baş edemez rapor;

·  (E) öngörülen güvenlik ve sağlık tedbirleri ile uyumlu.

Madde 12

·  1. Ulusal yasalar veya yönetmelikler, bir işçinin güvenliği ve sağlığı için yakın bir ve ciddi bir tehlike var olduğuna inanmak için iyi bir neden vardır ve görevi bu nedenle hemen onun danışmanı bilgilendirmek için zaman tehlikeden kendisini kaldırmak hakkına sahip olacaktır ki sağlayacaktır .

·  İşveren işlemini durdurmak ve uygun şekilde işçileri tahliye için acil adımları atacaktır işçilerin güvenliği yakın bir tehlike var 2..

III. ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU TEDBİRLER

Madde 13

İŞYERİ GÜVENLİĞİ

·  1. Tüm uygun önlemler tüm işyerleri güvenli ve işçilerin sağlığı ve güvenliği için yaralanma riski olmadan olmasını sağlamak için alınacaktır.

·  Tüm işyerlerinde erişim ve çıkış 2. Güvenli araçlar temin ve muhafaza ve uygun olduğu yerde belirtilecektir.

·  3. Tüm uygun önlemler veya böyle sitesinden doğabilecek tüm risklere karşı bir şantiye yakınında bulunan kişileri korumak için alınacaktır.

Madde 14

İSKELELER VE MERDİVENLER

·  Iş güvenle veya yerden ya da bir bina veya diğer kalıcı yapının bir parçası yapılabilir edilemez 1., güvenli ve uygun iskele sağlanan ve muhafaza, ya da diğer aynı derecede güvenli ve uygun hüküm yapılacaktır olacaktır.

·  Yükseltilmiş çalışma yerlerine erişim farklı güvenli vasıtası yokluğunda 2. uygun ve ses merdivenler sağlanacaktır. Onlar yanlışlıkla hareketine karşı emniyete özelliği olacaktır.

·  3. Tüm iskeleleri ve merdivenleri inşa ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uygun olarak kullanılacaktır.

·  4. iskeleleri gibi durumlarda yetkili bir kişi tarafından ve ulusal yasalar veya yönetmelikler tarafından reçete edilir gibi zamanlarda muayene edilecektir.

Madde 15

KALDIRMA ALETLERİ VE DİŞLİ

·  1. Her kaldırma cihaz ve dişli kaldırma onların kurucu unsurları, ekleri, ankrajlar ve destekleri de dahil olmak üzere madde, shall-

·  (A) iyi tasarım ve inşaat, ses materyal ve kullanıldıkları hangi amaç için yeterli gücü olması;

·  (B) doğru biçimde takılmış ve kullanılacak;

·  (C) iyi çalışma düzeni muhafaza edilmesi;

·  (D) incelenmiş ve böyle zamanlarda ve ulusal yasalar veya yönetmelikler tarafından reçete edilir gibi durumlarda yetkili bir kişi tarafından test edilecek; Bu sınavlar ve testlerin sonuçları kayıt altına alınmalıdır;

·  (E) Ulusal yasalar ve yönetmeliklere uygun olarak uygun eğitim almış işçiler tarafından işletilecek.

·  Hiç kimse kaldırdı edilecektir 2. indirdi ya da inşa yüklü ve ciddi kişisel yaralanma veya ölüm meydana gelebilir hangi bir acil durumda haricinde ulusal yasalar ve yönetmeliklere uygun olarak bu amaç için kullanılmadığı sürece bir kaldırma cihazı tarafından taşınan ve hangi kaldırma cihazı güvenle kullanılabilir.

Madde 16

TAŞIMACILIK, TOPRAK-HAREKET VE MALZEMELER-TAŞIMA EKİPMANLARI

·  1. Tüm araçlar ve toprak hareketli veya malzeme-taşıma ekipmanları shall-

·  (A) iyi tasarım ve mümkün ergonomik ilkeler olarak dikkate alınarak inşaat olmak;

·  (B) iyi çalışma düzeni muhafaza edilmesi;

·  (C) düzgün kullanılabilir;

·  (D) ulusal kanun ve yönetmeliklere uygun olarak uygun eğitim almış işçiler tarafından işletilecek.

·  Tüm şantiyelerde 2. hangi araçlar üzerinde, toprak hareketli veya malzeme-taşıma ekipmanları used- olan

·  (A) güvenli ve uygun erişim yolları onlar için sağlanacaktır; ve

·  (B) trafik çok organize ve güvenli çalışmasını sağlamak için kontrol edilecektir.

Madde 17

BİTKİ, MAKİNA, EKİPMAN VE EL ALETLERİ

·  El aletleri de dahil olmak üzere 1. Bitki, makine ve teçhizat, hem manuel ve güç tahrikli, shall-

·  (A) mümkün ergonomik ilkeler olarak dikkate alarak, iyi tasarım ve inşaat olmak;

·  (B) iyi çalışma düzeni muhafaza edilmesi;

·  (C) Sadece ilk tasarım amaçları dışında kullanılması gibi kullanım güvenli olduğunu sonucuna varmıştır yetkili bir kişi tarafından değerlendirilmiştir sürece dizayn edildiği için iş için kullanılacak;

·  (D) uygun eğitim almış işçiler tarafından işletilecek.

·  Güvenli kullanım için 2. Yeterli talimatlar kullanıcılar tarafından anlaşılabilir bir biçimde, üretici veya işveren tarafından uygun olduğu yerde sağlanacaktır.

·  3. Basınç duran incelenmiş ve durumlarda ve ulusal yasalar veya yönetmelikler tarafından öngörülen zamanlarda yetkili bir kişi tarafından test edilecektir.

Madde 18

ROOFWORK DAHİL YÜKSEKLİKLERİ AT İŞ

·  1. Gerektiğinde tehlikeye karşı korumak için, ya da bir yapının yüksekliği ya da eğim ulusal yasalar veya yönetmelikler tarafından öngörülen bu aştığı, önleyici tedbirler işçi ve araçları veya diğer nesneleri veya malzemelerin düşme karşı alınacaktır.

·  İşçiler yakın çatılar ya da aşağı düşebilir hangi aracılığıyla kırılgan malzeme ile kaplı diğer yerlerde, ya da çalışmak için gerekli olan 2., önleyici tedbirler onların yanlışlıkla üzerine adım veya kırılgan malzeme ile düşmeye karşı alınacaktır.

Madde 19

KAZILARI, MİLLER, TOPRAK İŞLERİ, YERALTI İŞLERİ VE TÜNEL

Yeterli önlemler herhangi bir kazı, şaft, toprak işleri, yeraltı işlerinde veya tünel alınacaktır

·  (A) uygun iksa ile veya başka bir düşme ya da toprak, kaya veya başka bir malzeme yerinden çıkması işçilerin tehlikeye karşı korumak için;

·  (B) kişi, malzeme veya nesneler ya da kazı, şaft, toprak işleri, yeraltı işlerinde veya tünele su inrush düşmesinden kaynaklanan tehlikelere karşı korumak için;

·  Bir atmosfer solunum için uygun korumak ve tehlikeli veya sağlığa zararlı değildir ve tarafından belirlenen sınırlar dahilinde seviyelere herhangi dumanlar, gazlar, buharlar, toz veya diğer yabancı maddeleri sınırlamak şekilde (c) Her işyerinde yeterli havalandırma sağlamak için Ulusal yasalar veya yönetmelikler;

·  (D) yangın veya su veya malzeme bir inrush durumunda güvenliği ulaşmak için işçileri sağlamak için;

·  (E) onları bulmak için uygun araştırmalar yaparak, bu tür sıvıların dolaşımı veya gaz cepleri varlığı mümkün yeraltı tehlikelerden kaynaklanan işçilere riskini önlemek için.

Madde 20

BATARDOLAR VE KESON

·  1. Her koferdam ve keson lenmesi eder

·  (A) ve yeterli sağlamlıkta iyi bir yapıya ve uygun bir ses malzeme;

·  Işçi su ya da malzemenin bir inrush durumunda güvenliği ulaşmak için uygun araçlarla birlikte sunulan, (b).

·  2. Bir batardo veya keson yapımı, konumlandırma, modifikasyon veya sökme yalnızca yetkili bir kişi hemen gözetiminde gerçekleştirilecektir.

·  3. Her koferdam ve keson reçete aralıklarla yetkili bir kişi tarafından muayene edilmelidir.

Madde 21

HAVA İŞ

·  Basınçlı hava içinde 1. İş sadece ulusal yasalar veya yönetmelikler tarafından öngörülen tedbirlere uygun olarak yürütülür.

·  Basınçlı hava içinde 2. İş sadece, fiziksel yetenek bu iş için bir tıbbi muayene tarafından kurulmuştur ve yetkili bir kişi mevcut olduğunda operasyonların yürütülmesi için işçiler tarafından yürütülür.

Madde 22

YAPISAL VE ÇERÇEVELER FORMWORK

·  1. Yapısal çerçeveler ve bileşenleri, formaların, Modüler ağaçlar ve destekleme montajı yalnızca yetkili bir kişi gözetimi altında yürütülür.

·  2. Yeterli önlemler bir yapının zayıflığı veya istikrarsızlık geçici devlet kaynaklanan işçilere tehlikeye karşı korumak için alınacaktır.

·  3. Kalıp, Modüler ağaçlar ve iksa yüzden, dizayn inşa ve güvenli bir şekilde kendisine dayatılan olabilecek tüm yükleri destekleyeceğini muhafaza edilecektir.

Madde 23

SU ÜZERİNDE ÇALIŞMA

Iş üzerinde ya da yakınında yapılır yerlerde yeterli hüküm için- orada olacaktır suya

·  (A) su içine düşen işçi önlenmesi;

·  (B) boğulma tehlikesi işçilerin kurtarma;

·  (C) güvenli ve yeterli ulaşım.

Madde 24

YIKIM

Herhangi bir bina ya da yapının yıkım işçilere veya kamu için tehlike teşkil olabilir zaman

·  (A) uygun önlemler, yöntemler ve prosedürler, ulusal yasalar veya yönetmelikler çerçevesinde atık veya artıkların bertarafı için olanlar da dahil olmak üzere, kabul edilir;

·  (B) iş planlı ve sadece yetkili bir kişi gözetimi altında yapılacaktır.

Madde 25

AYDINLATMA

Her işyeri ve işçi geçmek zorunda kalabilirsiniz şantiyede başka bir yerde sağlanacaktır uygun portatif aydınlatma dahil olmak üzere yeterli ve uygun aydınlatma.

Madde 26

ELEKTRİK

·  1. Tüm elektrikli ekipman ve sistemler, inşa yüklü ve yetkili bir kişi tarafından yapılmaktadır ve tehlikeye karşı korumak amacıyla kullanılacaktır.

·  İnşaat öncesi 2. başlatılır ve yeterli adımlar bunların ilerleme sırasında varlığını tespit etmek ve üzerinde, altında veya sitede herhangi bir canlı elektrik kablosu veya cihazdan işçilere tehlikeye karşı korumak için alınacaktır.

·  3. döşeme ve elektrik kabloları ve şantiyelerde cihazın bakım ulusal düzeyde uygulanan teknik kurallara ve standartlara tabi olacaktır.

Madde 27

PATLAYICI

Patlayıcılar, saklanan taşınan, işlenmesi veya except- kullanılmayacaktır

·  (A) ulusal yasalar veya yönetmelikler tarafından öngörülen koşullar altında; ve

·  Gerekli olan işçiler ve diğer kişilerin yaralanma riskine maruz değildir sağlamak için bu tür adımları atacaktır yetkili bir kişi, (b).

Madde 28

SAĞLIK TEHLİKE

·  Sağlık için tehlikeli sorumlu olduğu bir işçi böyle bir ölçüde herhangi bir kimyasal, fiziksel veya biyolojik tehlike maruz yükümlü olduğu 1. uygun koruyucu önlemler gibi maruz karşı alınacaktır.

·  2. Paragraf 1'de belirtilen önlemler üzerinde comprise- eder

·  (A) zararsız veya daha az zararlı maddelerin tehlikeli maddelerin değiştirilmesi mümkün olan her yerde; veya

·  (B) bitki, makine, teçhizat veya süreç uygulanan teknik önlemler; veya

·  Bu paragraflarına uygun mümkün değildir (c) (a) veya (b) Yukarıda, kişisel koruyucu ekipman ve koruyucu giysi kullanımı dahil olmak üzere diğer etkili önlemler.

·  İşçiler bir zehirli veya zararlı madde mevcut olabilir, ya da hangi bir oksijen eksikliği, ya da yanıcı bir atmosfer olabilir ki herhangi bir alana girmek için gerekli olan 3., yeterli önlemler tehlikeye karşı korumak için alınacaktır.

·  4. Atık imha veya başka sağlığa zararlı olduğu için sorumlu bir şekilde bir inşaat alanında bertaraf edilemez.

Madde 29

YANGIN ÖNLEMLERİ

·  1. İşveren tüm uygun önlemleri alacaklardır to-

·  (A) yangın riskini önlemek;

·  Hızla (b) savaş ve yangın verimli bir salgını;

·  (C) kişilik bir hızlı ve emniyetli bir şekilde boşaltılmasına neden olmaktadır.

·  2. Yeterli ve uygun depolama yanıcı sıvılar, katı ve gazlar için sağlanacaktır.

Madde 30

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE KORUYUCU ELBİSE

·  Kaza veya olumsuz koşullara maruz dahil sağlığa yaralanma riskine karşı yeterli koruma 1., iş ve risklerinin tipine dikkate alarak, başka yollarla, uygun kişisel koruyucu ekipman ve koruyucu giysiler ile sağlanamamaktadır, sağlanan ve muhafaza edilmelidir işveren tarafından, işçilere maliyet olmadan, ulusal yasalar veya yönetmelikler tarafından reçete edilebilir.

·  2. İşveren, bireysel koruyucu ekipman kullanımı sağlayacak uygun araçlarla işçilere verecektir, ve doğru kullanımını sağlamak zorundadır.

·  3. Koruyucu ekipman ve koruyucu giysi mümkün ergonomik prensiplere kadarıyla dikkate alınarak yetkili makam tarafından belirlenen standartlara uygun olacaktır.

·  4. İşçi uygun kullanımı için ve bunların kullanımı için sağlanan kişisel koruyucu ekipman ve koruyucu giysi iyi bakmak zorundadır.

Madde 31

ILK YARDIM

İşveren eğitimli personel de dahil olmak üzere ilk yardım, sağlamaktan sorumlu olacaktır, her zaman mevcuttur. Düzenlemeler kaza veya ani hastalık uğramış işçilerin tıbbi müdahale için kaldırılmasını sağlamak için yapılacaktır.

Madde 32

REFAH

·  Sağlıklı içme suyu yeterli kaynağı ise bir veya her şantiye makul erişim içinde 1. sağlanacaktır.

·  At ya da her şantiye makul erişim içinde 2. aşağıdaki tesisleri, işçi sayısı ve işin süresine bağlı olarak, temin ve tutulan-edilecektir

·  (A) sıhhi ve yıkama tesisleri;

·  (B) değiştirmek için depolama ve giyim kurutulması için tesisler;

·  Yemek almak için ve olumsuz hava koşulları nedeniyle işin kesintiye sırasında sığınarak (c) konaklama.

·  3. Erkekler ve kadınlar işçiler ayrı sıhhi ve yıkama tesisleri sağlanmalıdır.

Madde 33

BİLGİ VE EĞİTİM

İşçiler yeterli ve suitably- olacaktır

·  (A) kendi işyerinde maruz kalabileceği potansiyel güvenlik ve sağlık tehlikeleri haberdar;

·  (B) talimat ve önlenmesi ve kontrolü için mevcut önlemler eğitimli ve bu tehlikelere karşı koruma.

Madde 34

KAZA VE HASTALIKLARI RAPORLAMA

Ulusal yasalar veya yönetmelikler iş kazaları ve hastalıkları bir süresi içinde yetkili makama raporlama sağlayacaktır.

IV. UYGULAMA

Madde 35

Her üye shall-

·  (A) Sözleşme hükümlerinin etkin uygulanmasını sağlamak için, uygun cezalar ve düzeltici önlemlerin sağlanması da dahil olmak üzere, gerekli tüm önlemleri alır;

·  (B) Sözleşmenin uyarınca alınacak önlemlerin uygulanmasını denetlemek ve kendi görevini yerine getirmesi için gerekli kaynaklara sahip bu hizmetleri sağlamak, ya da uygun muayene yapılır ki kendini tatmin uygun denetim hizmetleri sunmak.

V. SON HÜKÜMLER

Madde 36

Bu Sözleşme Emniyet Karşılıkları (Bina) Sözleşmesi, 1937 yenilemektedir.

Madde 37

Bu Sözleşmenin kesin onama belgeleri Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bildirilir.

Madde 38

·  1. Bu Sözleşme, sadece onay belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilen Uluslararası Çalışma Örgütü Üyeleri için bağlayıcı olacaktır.

·  2. Bu on iki ay, iki üyenin onay belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edildiği tarihten sonra yürürlüğe girecektir.

·  3. Daha sonra bu Sözleşme, onay belgesinin tescil edildiği tarihten sonra herhangi bir üye on iki ay için yürürlüğe girecektir.

Madde 39

·  Sözleşme, ilk tescil için Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek bir işlem ile, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıllık bir süre sonra feshedebilir bu sözleşmeyi onaylayan 1. Üyesi. Fesih bir yıl tescil edildiği tarihten sonra kadar etkili olmayacaktır.

·  2. Bu Sözleşmeyi onaylayan ve hangi önceki fıkrada sözü edilen on yıllık sürenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu maddede öngörülen fesih haklarını vermez Her Üye, bir müddet için bağlanmış olacak on yıl, bundan sonra, bu maddede öngörülen şartlar içinde her on yıllık süre bitiminde, bu Sözleşmeyi feshedebilir ve.

Madde 40

·  1. Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Örgüt üyeleri tarafından kendisine bildirilen bütün onama ve fesihlerin kaydedildiğini Uluslararası Çalışma Örgütünün bütün üyelerine bildirecektir.

·  Ona Sözleşmenin ikinci onama belgesinin kaydedildiğini örgüt üyelerine duyururken 2., Genel Müdür Sözleşmesi yürürlüğe gireceği tarih hakkında örgüt üyelerinin dikkatini çeker.

Madde 41

Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, uygun bütün onama ve onun tarafından tescil ihbar eylemleri Birleşmiş Milletler tam ayrıntılardan Antlaşmasının 102 nci maddesi uyarınca tescil edilmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirirler Yukarıdaki maddelerin hükümleri.

Madde 42

Bu sözleşmenin uygulanması hakkındaki Genel Konferansa bir rapor sunacaktır Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Vücut gerekli düşünebilirsiniz ve konferansın gündemine tamamen tadili konusunun konulup konulmaması hususunu inceler gibi zamanlarda veya kısmen.

Madde 43

·  1. Konferans, daha sonra, tamamen veya kısmen bu Sözleşmeyi değiştiren yeni bir Sözleşme kabul etmesi halinde ve yeni Sözleşme aksini öngörmediği takdirde

·  Yeni Sözleşme yürürlüğe girmiş olmak zorundadır zaman ve eğer (a) Değiştirici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onaylanması kalkar, yukarıda Madde 39 hükümleri dikkate alınmaksızın, bu Sözleşmenin derhal ihbar yapılmasını kapsar;

·  (B) tarihinden itibaren yeni Sözleşmenin bu Sözleşme üyelerin onaylanmasına artık açık olmaktan yürürlüğe girdiği.

·  2. Bu Sözleşme, her halükârda şimdiki şekil ve onaylayan fakat Tadil Sözleşmeyi onaylamamış bulunan üyeler için içerik yürürlükte kalacaktır.

Madde 44

Bu Sözleşmenin metni İngilizce ve Fransızca versiyonları aynı derecede muteberdir.

 

YORUMLAR

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapın !
Reklam